Tag Archive for "Agnieszka Wolny-Hamkało" tag

Agnieszka Wolny-Hamkało, Spamy miłosne

kwiecień 13th, 2009 by trojanowski marek | 0

Wszystkie szanujące się, przydrożne prostytutki od 1990 r. zjednoczone są wspólną wizją utopii: światem Pretty Woman.
Marząc o platynowych kartach kredytowych i łatwych do zapamiętania pinach: 1 1 1 1; o schłodzonych do 3 º C flaszkach Dom Pérignon, koniecznie z rocznika: 1953 wypijanych w dowolnych ilościach o dowolnej porze dnia i nocy; marząc o bogatym [...]