Tag Archive for "niepiosenki" tag

Mariusz Grzebalski, Niepiosenki

kwiecień 15th, 2010 by trojanowski marek | 0

Współcześni polscy poeci przyzwyczaili naród do przekazów poetyckich, które ogłaszają w formie kilkudziesięciostronicowych tomików. Przyzwyczaili naród także do tego, że ze współczesną poezją nie jest taka prosta sprawa. Że jej zrozumienie zależy przede wszystkim od prawidłowego odszyfrowania niezwykle skomplikowanych metafor.
Małżonka pewnego współczesnego poety indagowana na salonach o profesję małżonka odpowiada:
- Mój mąż? Mąż jest z [...]