Tag Archive for "motta robali" tag

Robert Rybicki, Motta robali

sierpień 10th, 2009 by trojanowski marek | 0

Od czasu do czasu poeci lubią zadać pytanie o sens. Najlepszym terenem poszukiwań tego typu pytań są – co charakterystyczne dla poezji polskiej – oczy.
Do poszukiwania pytań o sens najlepiej nadają się oczy jakiejś ładnej dziewczyny, przelotnie spotkanej na mieście bądź w tramwaju. Rzadko kiedy w poszukiwaniu wykorzystuje się oczy stałej partnerki czy partnera. [...]