Tag Archive for "logiczny" tag

traktat o kurestwie idealnym

marzec 5th, 2009 by trojanowski marek | 0

.
Ax. X = X
1. W każdym zbiorze wartości etycznych (E) istnieją takie (e¹,e², e³…), które się wzajemnie wykluczają.
2. Sytuacje, w których jednostka X, w skończonych odcinkach czasu: t¹, t², t³… wchodzi w relację z elementami zbioru (E), tak że:
A = {t¹=[(X= e¹) ^ (X= e²)]}
B = { t¹=[(X= e¹)] ^ t²= [(X= e²)]}
określa się [...]