Archive for październik, 2009

Tadeusz Dąbrowski, Te Deum

październik 29th, 2009 by trojanowski marek | 0

O Tadeuszu Dąbrowskim, tegorocznym laureacie Nagrody Kościelskich tak mówią na salonach:
Twórczość Dąbrowskiego, wyróżniająca się ostrością widzenia spraw estetycznych, egzystencjalnych i metafizycznych, jest jednym z najciekawszych osiągnięć najnowszej polskiej poezji (źródło: uzasadnienie jury)
Piotr Matywiecki – salonowiec pierwszego sortu – twierdzi, że:
„Tadeusz Dąbrowski to wielka i spełniająca się nadzieja polskiej poezji. Należy do najmłodszego pokolenia twórców, [...]